შევიწროვებულ პირობებში როზეტებში, ამომრთველებში და სხვა ადგილებში სადენების დაგრძელების ძირითადი ხერხები


შევიწროვებულ პირობებში როზეტებში, ამომრთველებში და სხვა ადგილებში სადენების დაგრძელების ძირითადი ხერხები

ჩვენი კომპანიის გამოცდილი ოსტატი გირჩევთ! როზეტის შეცვლა მარტივი საქმეა, მაგრამ ყველაფერი ყოველთვის ისე არ მიდის, როგორც თქვენ გინდათ. ხშირად ისეც ხდება, რომ არ შეიძლება ახალი როზეტის უბრალოდ აღება და მიერთება იმიტომ, რომ ძველი სადენების სიგრძე არ გყოფნით. ისინი შეიძლება გაწყდეს ან უბრალოდ ახალი როზეტის კონსტრუქცია განსხვავდებოდეს და ვერ გამოგივიდეთ სადენების ნორმალურად მოჭერა. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ მოკლე სადენების დაგრძელების ხერხებს.

სტატიის შემადგენლობა:

 1. სადენები
 2. საკლემე ბლოკები და მასრები (ჰილზები)
 3. როგორ მოვუჭიროთ სწორად მასრები
 4. რჩილვა (დაპაიკება) და სპილენძი
 5. მოკლე სადენების შეერთება (გადაბმა)

სადენები შეიძლება შეგხვდეთ ხისტი - ეს ისეთი სადენია, რომელიც შედგება ერთი მთლიანი მავთულისაგან და მათ ელექტრიკოსი უწოდებს ხისტ ან მონოლითურ სადენს. ხშირი ღუნვისას შეიძლება გადატყდეს. მეორე სახეობა - მრავალწვერა სადენია - რბილია და შედგება რამდენიმე წვრილი მავთულისაგან. კარგად იღუნებიან. ასეთ სადენებს ხშირად მრავალწვერა ან დრეკად სადენებს უწოდებენ. მავთულების რაოდენობა დამოკიდებულია სადენის დრეკადობის დონეზე - ის რაც უფრო მაღალია, უფრო მეტია მავთულების რაოდენობაც.

როგორ უკავშირდება ეს როზეტში სადენების დაგრძელების საკითხს? საქმე იმაშია, რომ სადენის ტიპზეა დამოკიდებული მათი შეერთების ხერხი. მრავალმავთულიან სადენს არ აერთებენ ხრახნიანი საკლემე ბლოკებით ან ჭანჭიკებით, ვინაიდან ისინი ამისთვის არ არიან განკუთვნილნი. მავთულების ზეწოლით ვერ მოხერხდება კარგი კონტაქტის უზრუნველყოფა. შემდეგში ჩვენი ელექტრიკი გამოძახებით გიამბობთ, თუ როგორ მოვიქცეთ.

საკლემე (მომჭერი) ბლოკები და მასრები (ჰილზები)

სადენის დასაგრძელებლად როზეტში უბრალოდ უნდა შევაერთოთ ძველი სადენის ნარჩენი, რომელიც გამოშვერილია კედლიდან ან როზეტის ძირიდან, უფრო მეტი სიგრძის ახალ სადენთან. სხვაგვარად საჭირო იქნება გამანაწილებელი ყუთიდან იმ სიგრძის ახალი სადენის გაყვანა, რომელიც თქვენ გჭირდებათ - მაგრამ ეს, დამეთანხმეთ, საზარალოა და უმეტეს შემთხვევაში არაგონივრულია.

ელექტრიკოსი განასხვავებს საკლემე ბლოკების ორ ძირითად ტიპს:

 • მომჭერ საკლემე ბლოკებს.ასეთებს მიეკუთვნება ვაგო-ს ტიპის თანამედროვე საკლემე ბლოკები. ისინი შედგებიან ზამბარიანი კონტაქტისა და იზოლირებული კორპუსისაგან. პრინციპში, მომჭერი საკლემე ბლოკები გამოდგებიან მრავალწვერა სადენებთან გამოსაყენებლად.
 • ხრახნიან საკლემე ბლოკებს. ისინი შედგებიან იზოლირებული კორპუსისაგან და კონტაქტისაგან, რომელსაც უჭერენ ხრახნით. საკლემე ბლოკის კონსტრუქციიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს ან მასრისებრი ხრახნიანი ლითონის მილი, რომელშიც ჯდება სადენების დაბოლოებები, ან იზოლირებულ, მაგალითად კარბოლიტის საფუძველზე განლაგებული ხრახნიანი კლემები.

მასრები და კაბელის წვერები ; ეს არის ელექტრო-ტექნიკური ნაკეთობები, რომლებიც განკუთვნილია კაბელების წნეხვით შეერთებისათვის. წნეხვა ხორციელდება სპეციალური წნეხით (პრესით) ან მარწუხებით (მასრის დიამეტრიდან გამომდინარე). ზოგიერთი ელექტრიკოსი ურჩევს მასრების ან წვერების დაწნეხვას ბრტყელტუჩას მეშვეობით. ამის გაკეთება არ შეიძლება!

უფრო სწორად, კი შეიძლება, მაგრამ მხოლოდ დროებითი სარგებლობისათვის ან იმ ადგილებში, რომლებზეც არ მოდის მნიშვნელოვანი დატვირთვა, მაგალითად, დაბალვოლტიანი სუსტძაბვიანი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა საექსპერიმენტო კვების წყაროები და სხვა სასწავლო (საცდელი) დანადგარები. ანუ ისეთ ადგილებში, სადაც ზუსტად იცით რაზე მიდიხართ.

დასკვნა:

მასრების და მუდმივი სარგებლობისათვის გამოყენებული კაბელის წვერების მოჭერა უნდა მოხდეს სპეციალური ინსტრუმენტით.

ლოგიკური იქნება კითხვა რატომ არ შეიძლება მასრების ბრტყელტუჩით მოჭერა? შეხედეთ მასრას - ის მრგვალია, სადენიც მრგვალია, ორი სადენის შეერთება ოვალური ან მრგვალია (თუ ისინი დახვეულია). რას ნიშნავს ეს? ყველაფერი ძალიან მარტივია - როდესაც თქვენ ბრტყელტუჩით უჭერთ, მასრა დაბრტყელებას იწყებს - მაშინ მასრებში სიცარიელე ჩნდება, და მაშინაც კი, თუ ახლა სადენი ცუდად არ არის მოჭერილი, რაღაც დროის შემდეგ ის შეიძლება გაიხსნას. კონტაქტი შესუსტდება და სადენი გამოძვრება მასრიდან.

რა შედეგს მოგვცემს ეს? კონტაქტი ცუდად გათბება, გათბობისას იზოლაცია გაფუჭებას დაიწყებს, ძარღვები გაშიშვლდება - ადრე თუ გვიან მოხდება აალება ან მოკლე ჩართვა.

აქვე უნდა მოვიხსენიოთ იდს-ის (ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები) ტიპის სარქველები (ჩამკეტები). ისინი შედგებიან იზოლირებული სარქველისაგან, რომლის შიგნითაც მდებარეობს ზამბარა. ის საჭიროა მოსაჭერად და ხვეულის გასამაგრებლად.

როგორ მოვუჭიროთ სწორად მასრები (ჰილზები)

მასრების წნეხვის ინსტრუმენტი წარმოადგენს ან მარწუხებს, ან სხვადასხვა ტიპის წნეხს (პრესს). მათ შორის ბუდეს მასრების ჩაქუჩით საწნეხად. ასეთ მოწყობილობებში სადენის წვერებს სვამენ П -ს ფორმის ღიობში, რომლის შემდეგაც უჭერენ ხრახნით ან პასატიჟით.

ან ურტყამენ დიდ უროს, რის შედეგადაც დაჭეჭყილი მასრა ღებულობს კვადრატულსა და მრგვალს შორის შუალედურ ფორმას, რაც უზრუნველყოფს კარგ ფართობს დენის გამტარობისათვის და წვერების გასამაგრებლად.

არსებობს მატრიცის სხვადასხვა ფორმა. მის ზოგიერთ ნაირსახეობას თქვენ ხედავთ დაბლა ნახატზე. მათი ფორმიდან გამომდინარე, მასრაზე ან კაბელის წვერებზე ჩნდება შესაბამისი ღარები ან სხვადასხვა ფორმის კვალი.

კაბელის წვერების თითოეული ტიპისათვის საჭიროა მათი საკუთარი მატრიცის პროფილები.

უფრო სრულყოფილად ითვლება საწნეხები (საპრესები, რომლებიც წნეხენ მასრას სხვადასხვა მხრიდან, ფოტოაპარატის დიაფრაგმის მოქმედების მსგავსად. განასხვავებენ ძირითადად ჰექსაგონალურ (ექვსწახნაგა) (ბრწყინვალე) და კვადრატულ ოთხმხრივ (უარესი) მოწნეხვას (მოჭიმვას).

ვიდეო: შტიფტიანი ცობოლებიანი იზოლირებული ტიპის კაბელის წვერების მოსაჭიმი ინსტრუმენტის მიმოხილვა ოთხსეგმენტიანი მატრიცით კვადრატული მოჭიმვისათვის - ბრწყინვალე გადაწყვეტაა მრავალმავთულიანი ძარღვების მქონე რბილი სადენის ავტომატებთან, როზეტებთან მისაერთებლად ან უბრალოდ, გამანაწილებელ ყუთებში და როზეტის კოლოფებში სადენების დასაგრძელებლად.

მაგრამ მათი კონსტრუქციის გამო ყოველთვის არ არის მოსახერხებელი გამტარის შეერთების მოჭერის განხორციელება. სამაგიეროდ, კაბელის დაბოლოებებსა და მასრებს ბრწყინვალედ ართმევენ თავს.

რჩილვა (დაპაიკება) და სპილენძი

დარჩილვის (დაპაიკების) ხერხით შეერთება შესაძლებელია, როდესაც საჭიროა სპილენძის სადენის დაგრძელება. თუმცაღა ამ ხერხს აქვს ნაკლი: თუ თქვენ არ გაქვთ ცალკე საროზეტე ჯგუფის განძაბვის შესაძლებლობა, მაშინ საჭიროა გაზის ან აკუმულატორის სარჩილავი. თუ ასეთი არ გაქვთ, უნდა დაესესხოთ მეზობლებს. კიდევ შესაძლებელია მახვილის სანთურით ან გაზქურის კომფორზე გახურება და სადენების დარჩილვა, ვიდრე ისინი გაცივდება.

რჩილვა (დაპაიკება) ნებადართულია თანამედროვე წესებით და კარგად გამოსადეგია სადენების დასაგრძელებლად და შესაერთებლად. შედუღებისაგან განსხვავებით - რჩილვის დროს არ წარმოიქმნება ცეცხლის შხეფები და თქვენ არ დააზიანებთ შპალერს ან კედლების სხვა სახის საფარს.

სპილენძის რჩილვა შეიძლება განხორციელებულ იქნას სარჩილით და კანიფოლით. მეტად უნივერსალურ სარჩილს წარმოადგენს მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი მოპ-61. ის ხშირად იყიდება მილის სახით კანიფოლთან ერთად, რაც აჩქარებს რჩილვას და მოკალვას. კანიფოლის გარდა შეიძლება გამოყენებულ იქნას ლტი-120 და სხვა მარკის ფლუსები (მდნობები). მოსაკალად არ გამოიყენოთ ელექტროგამტარები, მჟავები და სხვა აქტიური მდნობები, რათა თავიდან აიცილოთ აქტიური ნივთიერებების ზემოქმედებით შეერთების ადგილებში კონტაქტების დანესტიანება.

მოკლე სადენების შეერთება

ზემოთ ჩამოთვლილი იყო სადენების შეერთების ძირითადი ხერხები, მაგრამ რომელი მათგანი იქნება მეტად გამოსადეგი როზეტში ძარღვების დაბოლოებების დაგრძელებისათვის.

განვიხილოთ პირობები:

 • შეზღუდული ადგილი მოკლე ბოლოები განლაგებულია როზეტის კოლოფში, სადაც ისედაც ცოტა ადგილია. ამიტომ მათში მოხერხებულად შეღწევა თუნდაც ბრტყელტუჩით ყოველთვის ვერ გამოდის.
 • თუ სადენები სპილენძისაა, საჭიროა მინიმალური მოხრების გამოყენება, რათა თავიდან იქნას აცილებული ძარღვების გაწყვეტა.
 • სადენების გადახურება არ შეიძლება იმიტომ, რომ ისედაც მოკლე ბოლოებზე დაუშვებელია იზოლაციის დაზიანება აღდგენა რთული იქნება, ხოლო განსაკუთრებით მოუწესრიგებელ შემთხვევებში გარდაუვალი იქნება კედლების საფარის მოშორება.

განვიხილოთ სადენების შეერთების ხერხები ამ პირობებში:

 • რჩილვა (დაპაიკება). თუ კედელში გაყვანილია სპილენძის სადენი, თქვენ შეიძლება მიეკროთ მის ბოლოს. ნუ დარჩილავთ სადენებს ძაბვის ქვეშ! პრობლემები წარმოიშვება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ შეგიძლიათ ცალკეული ოთახის განძაბვა. ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტს წარმოადგენს ცალკეული როზეტის შემყვანი ავტომატის ზედა კლემებისგან კვება, რომლებიც მდებარეობენ შემყვანის მხარეს და ყოველთვის ძაბვისქვეშ არიან. ან გააცხელეთ სარჩილავი ქსელიდან, რის შემდეგაც გამორთეთ შემყვანი და სწრაფად მიარჩილეთ ერთი ძარღვი, შემდეგ კი იგივე ხერხით - მეორე.
 • ხრახნიანი საკლემე (მომჭერი) ბლოკები.

თუ ადგილი პატარაა, მაშინ საკლემე ბლოკიდან შეგიძლიათ მოხსნათ პლასტმასის გარსი, ხოლო მონტაჟის შემდეგ დააიზოლიროთ. შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც სპილენძის, ისე ალუმინის სადენებთან.

მნიშვნელოვანია:

ამ შემთხვევაში ძარღვი უნდა იყოს მონოლითური ან მრავალმავთულიანი, მაგრამ შტიფტიანი ცობოლებიანი იზოლირებული კაბელის დაბოლოებაზე მოჭერილი.

 • მომჭერი საკლემეები, მაგალითად, WAGO

ეს არის ემწ-ს მიერ ნებადართული და მუდმივი სარგებლობისათვის უსაფრთხო სადენების შეერთების ძირითადი ხერხები. მთავარია, რომ თავი აარიდოთ ალუმინისა და სპილენძის პირდაპირ კონტაქტს და არ მოახდინოთ ნებისმიერი სახითა და ფორმით მათი დაგრეხვა.

დასკვნა:

ჩვენ განვიხილეთ როზეტებსა და ამომრთველებში სადენების დაგრძელების ძირითადი ხერხები შევიწროვებულ პირობებში. იმედი მაქვს, რომ ეს სტატია თქვენთვის სასარგებლო იყო. გააზიარეთ თქვენი იდეები და გამოცდილება, სურვილის არსებობის შემთხვევაში მოგვწერეთ ფოსტაზე ან დაგვიკავშირდით საიტზე მითითებულ ტელეფონის ნომერზე.

მსგავსი სიახლეები

ელექტროობის შეკეთება

ელექტროობის შეკეთება

თუ თქვენ თბილისში გესაჭიროებათ საიმედო ხელოსანი, კომერციულ ობიექტსა თუ აგარაკზე, დაგვიკავშირდით და ჩვენ გაგიწევთ სწრაფ, პროფესიონალურ და

სრულად ნახვა
პროფესია

პროფესია

სანდო სერვისი გამოცდილი ელექტრიკოსი გამოძახებით თბილისში გთავაზობთ ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოების უმაღლესი დონის, სწრაფ და ხარისხიან

სრულად ნახვა
თვითდამჭერი საკლემე ბლოკი WAGO

თვითდამჭერი საკლემე ბლოკი WAGO

როგორ გავარჩიოთ ყალბისგან: არსებობს გამტარებისა და სადენების შეერთების რამდენიმე ხერხი რომლებსაც აქტიურად იყენებს ჩვენი ხელოსანი.

სრულად ნახვა
ელექტრიკის გამოძახება 555-45-33-66