ჭაღების მონტაჟი


ჭაღების მონტაჟი

მონტაჟის რამოდენიმე ხერხი

უმეტეს შემთხვევებში ჭაღების მონტაჟი საკმაოდ მარტივია და საკმარისია მხოლოდ ერთი ადამიანი, მაგრამ არის გამონაკლისებიც, რადგან სანათის მწარმოებელმა არ იზრუნა ფიქსაციის სიმარტივეზე და ამ შემთხვევაში შესაძლოა დაგჭირდეთ დახმარება. ამიტომ გირჩევთ კარგად გაეცნოთ ინსტრუქციას, რათა შეგექმნათ წარმოდგენა როგორ უნდა დამონტაჟდეს ის კონკრეტული სანათი. აქ ჩვენ განვიხილავთ ყველაზე უფრო გავრცელებულ სიტუაციებს და მოგცემთ პრაკტიკულ რჩევებს, თუ რას უნდა მიექცეს თქვენი ყურადღება. ჩვენი რჩევები პირველ რიგში აგარიდებთ სხეულის დაზიანებას, დაგიზოგავთ დროს და სწორად აწყობის შემთხვევაში არ მოგიწევთ თქვენი მხრიდან არასწორი ქმედების შედეგად დაზიანებული ჭაღების აღდგენა, რაც ამავდროულად აგარიდებთ ფინანსურ და მატერიალურ ზარალსაც.

უსაფრთხოება

ჭაღების ჩამოკიდება უნდა მოხდეს უსაფრთხოდ, სამუშაოს დაწყების წინ აუცილებლად გამორთეთ მთელს სახლში დენი! იმის და მიუხედავად რომ წესით ფაზის სადენი უნდა იყოს დაერთებული ჩამრთველზე, ხშირად არაკომპეტენტური ჭაღების ხელოსანი აკეთებს ამას პირიქით და უშვებს ფაზას პირდაპირ სანათზე, რის გამოც ჩამრთველი წყვეტს ნოლს და არა ფაზას. რაც არის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევა.

იმის შემდეგ რაც თქვენ გათიშავთ მთელ სახლში დენს, ჩვენ მაინც კიდევ ერთხელ უნდა დავრწმუნდეთ სადენებში ძაბვის არ ყოფნაში. რადგან ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა თქვენი დენის ამომრთველი იყოს დაზიანებული და მუშაობდეს არა კორექტულად რაც საფრთხის ქვეშ დააყენებს თქვენს ჯამრთელობას ( პირველ რიგში ეს ეხება საბჭოთა კავშირის დროინდელ ტექნიკას).

ბეტონის ჭერზე

ასეთ დროს ჭაღების მიმაგრება ხდება ორი სახის სამაგრით - კაუჭიანი ანკერი ან სპეციალური სამაგრი რომელიც მოყვება თვითონ სანათს (პლანკა) და მაგრდება ჭერზე დუბელების მეშვეობით. რა საკვირველია სახვრეტად თქვენ დაგჭირდებათ პერფორატორი და ბურღი 6 ან 8 მმ. მაგრამ არის იშვიათი გამონაკლისებიც, როდესაც თქვენ გახვრეტის დროს ხვდებით ბეტონის ფილას სიცარიელეში და გახვრეტილი ბეტონის სისქე არ იქნება საკმარისი ანკერის ან დუბელის კარგი ფიქსაციისთვის. ამ შემთხვევაში თქვენ მოგიწევთ გასახვრეტი ადგილის შეცვლა. ასეთი შემთხვევები ხდება საბჭოთა დროინდელ სახლებში, სადაც სადენი არის გაყვანილი ტექნიკურ ღიობებში (პაზებში) ან და გაყვანილია ზედა მეზობლების იატაკზე, რის შემდეგაც მშენებლებისთვის ყველაზე მარტივი გზა იყო სადენის ჩამოყვანა თქვენს ბინაში გადახურვის ღიობიანი ფილის ყველაზე სუსტ წერტილში.

სამაგრი (პლანკა) მაგრდება 2-4 დუბელით, თუ თქვენ მოხვდით ასეთ სიცარიელეში და გადაწევის საშუალება არ არის, სცადეთ 40-30 მმ. დუბელების გამოყენება, რადგან უფრო გრძელი დუბელების გასაფართოებელი ნაწილი უბრალოდ აცდება ბეტონს.

მნიშვნელოვანია!!! გაბურღვის წინ აუცილებელია დარწმუნდეთ, რომ შერჩეულ ადგილას არ გადის რაიმე სადენი.

ბარისოლზე

ამისათვის თქვენ დაგჭირდებათ სპეციალიზირებული ჭერის სამაგრები და თერმოიზოლირებული ბეჭდები ბარისოლის ნაჭერზე დასამაგრებლად. ძირითადათ ამ სამუშაოებს ასრულბს ბარისოლის სამონტაჟო ჭგუფი, თქვენ მხოლოდ უნდა მიუთითოთ ადგილი სად გნებავთ დამონტაჟდეს კონკრეტული სანათი. მაგრამ თვენ უნდა იცოდეთ სწორი ფიქსაციის თავისებურებები, რადგან არ დაზარალდეთ არაკვალიფიციურად შესრულებული სამუშაოსგან. სანათი არ უნდა იყოს დამაგრებული კუსტარულად დამზადებული პროფილების მეშვეობით, რადგან დროთა განმავლობაში ისინი განიცდიან დეფორმაციას და სანათი შესაძლოა ჩამოიწიოს.

სასურველია ბარისოლის მონტაჟის დროს თქვენ უკვე გქონდეთ შეძენილი სანათები, იმისათვის რომ ხელოსნებმა სწორად შეარჩიონ და დაამონტაჟონ სამაგრები. როდესაც დასრულდება ბარისოლის სამონტაჟო სამუშაოები თქვენ თვითონაც შეძლებთ სანათების მონტაჟს.

თაბაშირ მუყაოს ჭერზე

თუ თქვენ გადაწყვეტილი გაქვთ აღნიშნულ ჭერზე მძიმე ჭაღების გაკეთება ამ შემთხვევაში წინასწარ უნდა მოამზადოთ ჭერი სამაგისოდ. სამაგრის ტიპი დამოკიდებულია აღნიშნულის კონსტრუქციულ თავისებურებებზე. ძირითად შემთქვევეში თქვენ დაგჭირდებათ მხოლოდ კაუჭიანი ანკერის დამაგრება უშუალოდ ბეტონზე. თუმცა არსებობს ისეთი სანათები, რომლის დამაგრების დროს თაბაშირ მუყაოს ჭერს სწორად მომზადება ესაჭიროება. უნდა გამყარდეს თქვენს მიერ შერჩეული ადგილი, რაც ხდება ცდ და უდ პროფილების მეშვეობით ხელოსნის მიერ.

თუ თქვენი სანათი მსუბუქი წონისაა, შესაძლებელია მისი მონტაჟი განხორციელდეს უშუალოდ თაბაშირ მუყაოზე სპეციალური სამაგრების მეშვეობით. საქართველოში პოპულარობით სარგებლობს ასეთი სამაგრების ერთ ერთი ნაირსახეობა, ეგრეთ წოდებული პეპელა. თუმცა როგორც ვახსენეთ არსებობს ამ სამაგრების რამოდენიმე ნაირსახეობა, მათი გამოყენება და შერჩევა დამოკიდებულია კონკრეტულ შესასრულებელ ამოცანაზე.

თუმცა აღსანიშნავია, რომ თაბაშირ მუყაოს ფილის სისქე შეადგენს 9,5 მმ და არ არის რეკომენდირებული ამდაგვარი სამაგრების მეშვეობით მძიმე ჭაღების დამაგრება!

სადენების დაერთება

ოპტიმალური ვარიანტი მონტაჟის სისწრაფის და მოხერხებულობის თვალსაზრისით არის Wago-ს კლემნიკი. ზუსტად ასეთი კლემებით ხდება ჭაღების აწყობა, რადგან სადენებში არ გადის დიდი სიმძლავრის დენი.

ასევე სადენების კომფორტული დაერთების საშუალებად შეიძლება ჩავთვალოთ ჭანჭიკიანი კლემები.

თუმცა არ გირჩევთ ანალოგიური ჭანჭიკიანი კლემების გამოყენებას რომლებსაც გამჭირვალე პლასტიკის ბუდე აქვთ, ის საკმაოდ სწრაფად ხმება და გამოდის მწყობრიდან! ასევე დაშვებულია სიზ-ის გამოყენება

კატეგორიულად იკრძალება ალუმინის და სპილენძის სადენების უშუალო დაერთება ერთმანეთზე, Wago-ს გააჩნია სპეციალიზირებული კლემები ასეთი შემთხვევიბისათვის. ალუმინი და სპილენძი ქმნიან გალვანურ წყვილს, რის გამოც ხდება ამ ორი მეტალის სწრაფი კოროზია, კონტაქტის შესუსტება, გადახურება და მწყობრიდან გამოსვლა.

აწყობილი ჭაღების დაკიდება ძალიან ძნელია მისი აქსესუარების და პლაფონების წონის გამო, სანამ დაიწყებთ პროცესს სასურველია მოხსნათ მას ყველა აქსესუარი, იმისათვის რომ მაქსიმალურად დავამჩატოთ და შევამციროთ აქსესუარების დაზიანების რისკი. ვკიდებთ სანათს კაუჭზე, ვაერთებთ სადენებს ვაიზოლირებთ მათ თუ ამის საჭიროება არსებობს. ვამოწმებთ ჩვენს მიერ შესრულებულ სამუშაოს, გამართულობის შემთხვევაში ვწევთ ზემოთ დეკორატიულ პანელს, რომელიც ფარავს ჭერში ნახვრეტს და სადენებს, ამის შემდეგ ვაყენებთ აქსესუარებს.

სადენების ფერადი მარკირება

ნებისმიერი ელექტრო მოწყობილობასთან შეხების დროს მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ფერადი მარკირების პრინციპები, შემდგომში ეს საკმაოდ გაამარტივებს მომსახურეობას, დეფექტების ძებნას და უბრალოდ ეს არის პროფესიონალური კულტურის ელემენტი.

მარკირების ფერები:

  • ფაზა - ყავის ფერი, ზოგიერთ შემთხვევებში წითელი;
  • ნეიტრალური(ნულოვანი) - ლურჯი;
  • დამიწება - ყვითელ - მწვანე.

თუმცა სამწუხაროდ ხანდახან მწარმოებლები საკმაოდ დაუდევრად ექცევიან ამ საკითხს და თქვენ შესაძლოა შეხვდეთ ისეთ შემთხვევას როდესაც რეგლამინტირებული მარკირების ფერები არ იქნება რეალობასთან შესაბამისობაში.

დამიწება

დამიწების სადენთან სანათის დაერთება გამოიყენება უსაფრთხოების ამაღლების თვალსაზრისით, კორპუსზე ძაბვის შემცირების მიზნით სადენის საიზოლაციო ფენის დაზიანების შემთხვევაში. სამწუხარო ფაქტია რომ ძალიან ხშირ შემთხვევებში ჭაღების დამონტაჟება ხდება არასწორად, დამიწებას ბევრი არ იყენებს და არსებობს ფაქტები როდესაც დამიწების წვერი საერთოდ მიყვანილიც კი არ არის.

აღადგინე ძველი

ჩვენთან ასევე ხდება თანამედროვე და ანტიკვარული ჭაღების რესტავრაცია, ნახსენები სერვისით სარგებლობის სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე.

ჭაღების შეკეთება შესაძლებელია როგორც ადგილზე ხელოსნის გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოიტანოთ ჩვენს საამქროში.

მსგავსი სიახლეები

ელექტრიკოსის პროფესიის თავისებურებები

ელექტრიკოსის პროფესიის თავისებურებები

პროფესიის უნიკალურობა და პერსპექტიულობა

  • 786
  • 11-ივლისი-2021
სრულად ნახვა
პროფესია

პროფესია

სანდო სერვისი გამოცდილი ელექტრიკოსი გამოძახებით თბილისში გთავაზობთ ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოების უმაღლესი დონის, სწრაფ და ხარისხიან

  • 1 580
  • 29-მარტი-2020
სრულად ნახვა
სად და როგორ მივიღოთ ელექტრიკოსის პროფესია

სად და როგორ მივიღოთ ელექტრიკოსის პროფესია

სად ასწავლიან პროფესიას? მას, ვისაც ელექტრიკოსად გახდომის სურვილი აქვს, უნდა ახსოვდეს,

  • 1 091
  • 11-ივლისი-2021
სრულად ნახვა

კომენტარები (0)

კომენტარის დამატება

ელექტრიკის გამოძახება 574-41-16-82
ვებ საიტების დამზადება