რატომ იკრძალება სადენების გადაგრეხვა


რატომ იკრძალება სადენების გადაგრეხვა

ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების თანახმად სადენებისა და კაბელების შეერთება უნდა განხორციელდეს შემდეგი საშუალებებიდან ერთ-ერთით: მიდუღებით, დაპრესვით, ხრახნული ან ჭანჭიკიანი შეერთების საშუალებით, ან რჩილვის („დაპაიკების“) მეთოდით, დადგენილი წესით დამტკიცებული მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად. როგორც ვხედავთ, „გადაგრეხვა“ აქ საერთოდ არ მოიხსენიება. შეიძლება თამამად გაკეთდეს დასკვნა: დაგრეხა პრაქტიკულად იკრძალება ემწ-ისგან.

თუმცაღა, მოდით, გავერკვეთ, თუ რატომ არის ასე ერთმნიშვნელოვანი დაგრეხვისადმი ოფიციალური დამოკიდებულება, რაში შეიძლება იმალებოდეს სადენების შეერთების დასაშვები ხერხების სიიდან მისი გამორიცხვის მიზეზი, ის ხომ ცხადია, რომ  ეს უმიზეზოდ არ მომხდარა. დაშვებულია: დაპრესვა, რჩილვა („დაპაიკება“), მიდუღება და ხრახნული შეერთება. დავიწყოთ იმის განხილვით, თუ რაში მდგომარეობს შეერთებების დაშვებული ხერხების თავისებურებები და რით განსხვავდება ისინი გადაგრეხვისაგან.

რატომ ხურდება ნაგრეხი

რა ემართება ნაგრეხს? დაგრეხა არამხოლოდ საიმედო, კარგად გამტარი კონტაქტის შექმნის საშუალებას არ მოგვცემს, ის ასევე ვერ უზრუნველყოფს გამძლეობას და დანარჩენ სადენზე მეტად გახურდება მასში ოდნავ მაღალი დენის გავლისას.

ასე იმიტომ მოხდება, რომ გრეხვის ადგილას სადენები არ არის დაკავშირებული ატომურ დონეზე, ისინი ერთმანეთთან დაკავშირებულნი არიან  თავისი ზედაპირების მხოლოდ ნაწილით და სადღაც მათ შორის არსებობს საჰაერო შუალედები, რომლებშიც დროთა განმავლობაში აუცილებლად წარმოიქმნება ჟანგი.

ამასთან, ნაგრეხი მექანიკურად დროთა განმავლობაში მაინც დაიცარება (დაიშლება), რითაც უფრო მეტად გაამწვავებს გაზრდილი წინაღობის პრობლემას და დაჟანგვის პროდუქტების წარმოქმნას.

ბოლოს და ბოლოს, დასახელებული ფაქტორების ერთობლივი მოქმედების გამო, ნაგრეხში სადენების კონტაქტი იმდენად გაუარესდება, რომ ეს გამოიწვევს ნაპერწკლების წარმოქმნას და სადენების იზოლაციის აალებასაც კი.

რა თქმა უნდა, თუ საუბარია სადენების დროებით შეერთებაზე,  მაგალითად, რაიმე დატვირთვის ჩართვის სქემის ტესტირებისას ან რაიმე სარემონტო ხელსაწყოს ნაწილის შემოწმებისას, მაშინ ამ შემთხვევებში თქვენ ვერავინ დაგიშლით ელემენტარული გასართი შეერთებებით - ნაგრეხებით აკურატულად სარგებლობას. 

და მაინც, უნდა გვახსოვდეს ისეთი გადაწყვეტის თვალსაჩინო ნაკლოვანებების შესახებ,  როგორიცაა გადაგრეხა და მისი გამოყენებისას გარდაუვალი გრძელვადიანი შედეგების შესახებაც. ამიტომ, გთხოვთ, მიმდევრობითი შეერთებები შეასრულეთ მხოლოდ ემწ-ის მიერ ნებადართული ხერხებით. 

მსგავსი სიახლეები

თვითდამჭერი საკლემე ბლოკი WAGO

თვითდამჭერი საკლემე ბლოკი WAGO

როგორ გავარჩიოთ ყალბისგან: არსებობს გამტარებისა და სადენების შეერთების რამდენიმე ხერხი რომლებსაც აქტიურად იყენებს ჩვენი ელექტრიკი.

  • 329
  • 02-ივნისი-2021
სრულად ნახვა
დაპრესვა და ხრახნული შეერთება

დაპრესვა და ხრახნული შეერთება

რაც შეეხება დაპრესვას და ხრახნული შეერთებას, აქ იგულისხმება დამაკავშირებელი სადენების ერთმანეთთან იმდენად ძლიერი მოჭერა, რომ შეერთების

  • 299
  • 13-მაისი-2021
სრულად ნახვა
ვინ არის ელექტრიკოსი

ვინ არის ელექტრიკოსი

ელექტრობამ უკვე დიდი ხანია, რაც ჩვენი ცხოვრება შეცვალა. ელექტროენერგიის გარეშე ჩვენი ყოფის წარმოდგენა ძნელია. ამიტომ ელექტრიკოსის პროფესია

  • 605
  • 11-ივლისი-2021
სრულად ნახვა

კომენტარები (0)

კომენტარის დამატება

ვებ საიტების დამზადება
დაგვირეკეთ
555-45-33-66